Kampanja “Za manje otpada”

Kampanja „Za manje otpada“ – Litter Less Campaign

Udruga Lijepa Naša od 2011. godine provodi kampanju „Za manje otpada“ (Litter Less Campaign) u Republici Hrvatskoj kroz program Međunarodne Ekoškole, uz podršku Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš (Foundation for Environmental Education – FEE) i zaklade Wrigley Company Foundation, te Wrigley Hrvatska podružnica tvrtke Mars Hrvatska.

Ciljevi kampanje:

 • Smanjiti otpad te dugoročno utjecati na promjenu navika kod mladih.
 • Podizanje svijesti o utjecaju otpada na okoliš lokalne i šire zajednice.
 • Pomoći djeci i učenicima u stjecanju novih znanja i vještina u gospodarenju otpadom.
 • Suradnja Ekoškola na promociji odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj.
 • Izvještavanje o tijeku kampanje kroz metodologiju sedam koraka.
 • Obavještavanje o postignutim rezultatima putem medija.

Otpad (tema)

Otpad je najbolja tema za početak rada s djecom i učenicima po pitanju okoliša, zato što je problem otpada lako uočljiv i rezultati njegovog rješenja su odmah vidljivi. Sudjelovanje u kampanji ‘Za manje otpada’ pomoći će djeci i učenicima da shvate na koji način oni mogu poboljšati i promijeniti svoju okolinu, te ponašanje i navike drugih.

 1. Prijava – Kako bi bili dio ove kampanje Ekoškolu morate prijaviti u Udrugu Lijepa Naša (nacionalni koordinator programa Ekoškola).
 2. Pokretanje – Pokrenite kampanju u svojoj Ekoškoli, te organizirajte akcije čišćenja otpada na području Ekoškole i lokalne sredine. Uključite u aktivnosti što više sudionika iz vrtića ili škole i lokalne zajednice.
 3. Izvješće – Nakon pokretanja kampanje, svaka Ekoškola, prema vlastitom planu i programu, kroz 7 metodoloških koraka Ekoškole, provodi kampanju. Kampanja traje od listopada do svibnja kada je potrebno napraviti završno izvješće te priložiti nekoliko fotografija o provedbi kampanje, koje će biti postavljene na web stranice kampanje.

Suradnja

Suradnju s drugim vrtićima i/ili školama, Ekoškolama i lokalnim zajednicama možete ostvariti zajedničkim akcijama povodom međunarodnih dana povezanih sa zaštitom okoliša (npr. Dan planete Zemlja), te potom ispuniti obveze prema kampanji ‘Za manje otpada’:

 • razmijenite ideje i iskustva s drugom Ekoškolom ili vrtićem
 • surađujte s drugom školom na aktivnostima kampanje ‘Za manje otpada’.

Wrigley

Princip „činimo dobro na pravi način“ simbolizira Wrigley-evu dugogodišnju opredijeljenost prema održivom razvoju.

Wrigley-evo sponzorstvo Ekoškola (i FEE) kroz ovu kampanju omogućiti će učenicima djelovanje glede otpada i njegovog pravilnog zbrinjavanja u svojim lokalnim sredinama. Također, učenici će svojim aktivnostima u lokalnoj sredini utjecati i na ostale građane i poticati na aktivno sudjelovanje u Litter Less kampanji, te na promjene životnih navika u smislu održivosti.

Zaklada The Wrigley Company Fundation putem dobrotvornog rada i donacija predano djeluje u lokalnim zajednicama diljem svijeta.

Na međunarodnoj razini Wrigley se udružuje s gospodarskim subjektima te vladinim i nevladinim organizacijama, kako bi zajedničkim radom skrenuli pozornost na glavna pitanja u svezi podizanja svijesti o odgoju i obrazovanju za okoliš i održivi razvoj, odgovornog gospodarenja otpadom, te o zdravlju i dobrobiti čovječanstva.

Više informacija potražite na www.eko.lijepa-nasa.hr ili nam se obratite na jedan od naših kontakta.