O nama – Udruga Lijepa Naša

Udruga Lijepa Naša je najveća ekološka udruga u Republici Hrvatskoj, a svojim brojnim članstvom prisutna je i izvan njezinih granica. Udruga je hrvatskoj javnosti poznata po svom organiziranom ustrojstvu na državnoj razini, opsežnom programu rada posebno po projektima  i programima odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj. Na međunarodnoj razini Lijepa Naša je službeni predstavnik Republike Hrvatske u Međunarodnoj zakladi za odgoj i obrazovanje za okoliš – Foundation for Environmental Education (skraćeno: FEE), ima licencu na FEE-ine programe i projekte, te koordinira njihovu provedbu u Hrvatskoj.

Udruga Lijepa Naša (ranije naziv: Pokret prijatelja prirode “Lijepa Naša”) osnovana je 1990. godine. Naziv udruge proizašao je iz želje osnivača da udruga pokrene što veći broj istinskih zaljubljenika u prirodu, opredijeljenih za zdrav okoliš i sklad u prostoru. Tako je brojnim članovima dana prilika da izvan političkih stranaka i Vladinih institucija angažiraju svoje znanje i opredjeljenje za još ljepšu i napredniju Hrvatsku.

Naziv Lijepa Naša posudili smo iz prvog stiha naše najljepše nacionalne pjesme, iz naše državne himne. Time smo očitovali želju da naši članovi budu čestiti i domoljubno opredijeljeni ljudi sa smislom za čuvanje i promicanje prirodnih i drugih vrijednosti. Utemeljenjem naše udruge sintagma Lijepa Naša ulazi sve više i više u opticaj. Danas se izričaj Lijepa Naša čuje nebrojeno puta u jednom danu kao sinonim za riječi Hrvatska ili domovina. Mi smo na činjenicu da je izričaj Lijepa Naša potekao od nas vrlo ponosni.

Unatoč tome što je Lijepa Naša ekološka udruga, ona ne pripada zajednici ispolitiziranih zelenih udruga u Hrvatskoj. Štoviše, nastala je dijelom i iz potrebe da bude alternativa takvim “obojenim” udrugama.

Lijepa Naša od početka dobro surađuje s brojnim lokalnim zajednicama (općine/gradovi, županije), s relevantnim tijelima državne uprave, s više gospodarskih tvrtki i različitih ustanova, te s mnogim istaknutim pojedincima u zemlji i inozemstvu.

Ciljevi na kojima počiva program rada Udruge Lijepe Naše su:

 • promicanje ekoloških spoznaja, posebno odgoj djece i mladeži o potrebi i načinu očuvanja okoliša;
 • razvijanje ekološke svijesti odraslih, napose zaposlenih u gospodarstvu te poticanje razvoja gospodarstva na principu održivog razvoja;
 • organiziranje akcija zaštite i poboljšanje kvalitete okoliša samostalno i u suradnji s drugim udrugama;
 • propagiranje prirodnih ljepota i drugih vrijednosti Republike Hrvatske u nas i u inozemstvu;
 • promicanje rodoljublja i domoljubne svijesti;
 • promicanje zaštite nepokretne, pokretne i nematerijalne kulturne baštine, posebice zaštita kulturno-povijesnih cjelina i lokaliteta;
 • promicanje veza s hrvatskim iseljenicima, hrvatskim autohtonim manjinama u europskim državama, pripadnicima hrvatskog naroda u drugim državama, te školama koje pohađaju njihova djeca, te poticanje njihove etničke, vjerske, kulturne i jezične samosvijesti, radi očuvanja nacionalnog identiteta;
 • promicanje ideje o povratku iseljenika u Republiku Hrvatsku i njihovo uključivanje u gospodarski i društveni život u Republici Hrvatskoj, te povratak mladih u Republiku Hrvatsku radi daljnjeg školovanja, zapošljavanja i ostanka u Hrvatskoj;
 • promicanje populacijske politike;
 • promicanje razvitka demografski opustjelih i gospodarski zaostalih područja u Republici Hrvatskoj;
 • osmišljavanje i provođenje programa i projekata s naglaskom na eko turizam i zdravu prehranu;
 • osmišljavanje i provođenje socijalnih projekata koji uključuju podizanje razine ekološke svijesti;
 • promocija eko proizvodnje i trgovine te certificiranje eko proizvodnje i eko proizvoda.

FEE – naš partner

Zaklada za odgoj i obrazovanje za okoliš (Foundation for Environmental Education – skraćeno FEE) je nevladina, neprofitna zaklada s ciljem promicanja održivog razvoja kroz odgoj i obrazovanje. Zaklada sa svojim programima za odgoj i obrazovanje za okoliš djeluje u više od 80 država diljem svijeta. Organizacija je priznata od strane UNESCO-a kao svjetski vođa u području odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj. Za više informacija pogledajte na www.fee.global .