Veliki lov na biljke

Veliki lov na biljke – The Great Plant Hunt

Veliki lov na biljke (The Great Plant Hunt) je edukativni projekt Ekoškola i Toyote. Organizatori projekta su Zaklada za odgoj i obrazovanje za okoliš (Foundation for Environmental Education – FEE) i Toyota Motor Europe zajedno s The Royal Botanic Gardens, Kew te nacionalnim koordinatorima programa Ekoškole u zemljama sudionicama, a u hrvatskoj to je Udruga Lijepa Naša.

Projekt je usredotočen na biološku raznolikost s posebnim naglaskom na biljkama i njima pridruženim vrstama. Veliki lov na biljke namijenjen je djeci u dobi od 5 do 11 godina, a glavni cilj projekta je obrazovati djecu o biološkoj raznolikosti, njenoj važnosti, te ih poticati na pozitivno djelovanje. Projekt se temelji na odgojno-obrazovnim principima Zaklade za odgoj i obrazovanje (FEE), a sadrži i praktični dio, aktivnosti koje se temelje na materijalima razvijenim u Royal Botanic Gardens, Kew.

Ostali ciljevi projekta su:

  1. Razvoj mladih kao zagovornike očuvanja biološke raznolikosti
  2. Promocija lokalnih akcija vezanih uz biološku raznolikost
  3. Razvoj znanstveno utemeljenih nastavnih materijala u skladu s načelima Konvencije o biološkoj raznolikosti (Convention on Biological diversity – CBD) koji bi omogućili odgojiteljima/nastavnicima promociju aktivnosti vezanih za obrazovanje o biološkoj raznolikosti
  4. Promicanje kritičkog razmišljanja uz pristup „idi i vidi“ (učenje kroz rad)
  5. Biti u skladu s Konvencijom o biološkoj raznolikosti / Zelenim koridorom (Green Corridor)
  6. Pomoći u postizanju EU/UN ciljeva za obrazovanje o biološkoj raznolikosti

Provedba projekta u Ekoškolama odvija se kroz 5 koraka

Koristi ovog projekta:

  • Podizanje svijesti o važnosti biološke raznolikosti
  • Očuvanje biološke raznolikosti u Europi
  • Međunarodna baza podataka biljnih vrsta i za njih vezane biološke raznolikosti
  • Inovativni projekt kroz razne programe Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš

Više informacija potražite na www.eko.lijepa-nasa.hr ili nam se obratite na jedan od naših kontakta.

fond
toyota_fund_for_europe_logo_za_web_ea
eu
tetra_pak_-1
henkel_1
zajedno-cuvamo
eyd_motto_hr1
fee
glopolis